[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Husitská veža

Stará veža na mestskom cintoríne

Najstaršou zachovanou stavbou v meste je stará veža, tzv. Husitská, na mestskom cintoríne. Je to kamenná štvorboká trojpodlažná stavba. Podľa jedného podania patrila veža k prvému kostolíku, podľa záznamov postaveného v r. 1569. Podľa regionálneho historika Dr. Branislava Varsika bola pristavená ku kamennému kostolu Najsvätejšej Trojice v 17.storočí. Okrem sakrálnej funkcie plnila aj významnú úlohu v systéme opevnenia Čachtického hradu. Podľa historika Dr. Júliusa Etheyho k obrane čachtického hradu slúžili dve predveže. Jedna stála v lubinskom chotári na strmej skale a druhá na staroturanskom cintoríne. Strategickú funkciu veže dosvedčuje aj vysoko položený vchod do veže z prvého podlažia, kde sú v súčasnosti pristavené drevené schodíky - a štrbinové okná na druhom podlaží. Na prízemí veže je priechodné podlubie. Stavba je ukončená plechom obitou strechou v tvare ihlana a dvojramenným krížom. Kostol Najsvätejšej Trojice v roku 1770 vyhorel a nebol viac obnovený. Veža bola niekoľkokrát opravovaná, v roku 1979 boli štrbinové okná na druhom podlaží zväčšené.

Staroturanský spravodajca č. 4 - apríl 2000, str. 10 Hlá
Lubina 1392 - 1992, Obecný úrad Lubina 1992, str. 17

LOKALIZACE


Typ záznamu: Stavební památka
AKTUALIZACE: Dagmar Zabojníková org. 56, 08.10.2002 v 16:14 hodin
Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm