[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Odborníci cestovního ruchu jednali v Litomyšli

Na začátku října proběhl ve Smetanově domě Workshop CR - setkání odborníků v oblasti cestovního ruchu, pořádaný Ústavem územního plánování v Brně, agenturou IFHP (Mezinárodní agentura pro bydlení a plánování) ve spolupráci s městem Litomyšl. Účastníky byli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, České centrály cestovního ruchu, zahraniční odborníci z Rakouska a Holandska, zaměstnanci Městského úřadu Litomyšl a informační centra.
Cílem workshopu bylo nastínit marketingovou strategii cestovního ruchu v Litomyšli a analyzovat slabé a silné stránky současného stavu turismu ve městě. Účastníci workshopu konstatovali, že Litomyšl má velký potenciál růstu pro rozvoj turismu díky kultuře, historii, dobrým sportovním podmínkám a díky okolní přírodě. Shodli se, že pro rozvoj města doporučují využívat kongresovou turistiku v době mimo hlavní sezónu, více spolupracovat s incomingovými cestovními kancelářemi a vypracovat konkrétní nabídku pro specifické turisty.
Účastníci neupozornili na žádné nedostatky v cestovním ruchu, ale poukázali na ty, kterými se již místní odborníci zabývají a dle možností je řeší. Jedná se například o chybějící městský informační systém (instalace je však připravena na 2001) a kvalitní knižní průvodce Litomyšlí ( vydání se také připravuje - ve třech jazykových mutacích). Velkým problémem stále zůstává nedostatek ubytování, především luxusnější kategorie, i když stávající ubytovací a stravovací zařízení se stále zlepšují a dle možností přizpůsobují nárokům turistů. Další brzdou v rozvoji cestovního ruchu v Litomyšli je špatná dostupnost, díky nedostatku rychlostních a dálničních komunikací, především s Prahou a zahraničím.
Velký úspěch měla přednáška profesora Walthera Czerneho z Vídně, který poukázal na příznivé podmínky pro cestovní ruch, jak dobré by bylo plně využívat zámecký pivovar a opět jej zprovoznit. Konstatoval, jak nutné je uvědomit si, že krásných měst jako je Litomyšl se nachází po celé Evropě mnoho a nestačí jen razit myšlenku "Máme hezké město, přijeďte", ale snažit se přilákat turisty zajímavým nápadem a motivovat je k delšímu pobytu. Kladně hodnotil fungující informační centra jako veřejně soukromé instituce s podporou městského úřadu na základě komisionářské smlouvy. K tomuto modelu spolupráce soukromého sektoru s veřejným se v sousedním Rakousku v současné době velmi přiklánějí.
I přes konstatované nedostatky všichni zúčastnění workshopu věří, že turismus může celému regionu přinést mnoho pozitivního - od nových pracovních míst, přes opravené památky ve městě po rozvoj možností, jak trávit volný čas.

Blanka Brýdlová, Informační centrum Litomyšl

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 15.11.2000
Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm