[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Zhodnocení činnosti rady A. T. I. C. ČR od dubna 1999

květen 1999
- na jednání byla provedena volba nového prezidenta (Miroslav Foltýn) a nového viceprezidenta asociace (Petr Vašků),
- předložena první varianta návrhu Zásad přijímání nových členů do asociace,
- rada rozhodla o otištění mapy České republiky s jednotlivými TIC asociace,
- rada rozhodla o ukončení členství v Bohemia Centralis (odsouhlaseno členským fórem),
- rada projednala varianty návrhu pardubického informačního centra (Internet) s přípravou www. stránek pro asociaci
září 1999
- rada navštívila Internetové centrum Pardubice, kde se seznámila s nově vytvořenou prezentací asociace a databankou akcí,
- projednala první variantu návrhu oslav pěti let založení asociace - při této příležitosti uvolnila mimořádně částku 5 000 Kč na zhotovení jednoduchých propagačních materiálů - tužek a kalendáříčků, ostatní návrhy až podle dosažené ceny,
- vzala na vědomí přípravu soutěže o nejhezčí turistickou pohlednici, jejíž hlavním organizátorem je turistické a mapové centrum jižních Čech a Šumavy. Tato soutěž je pořádána společně s agenturou TRIUMF. Vyhlášení výsledků se uskuteční na Holiday World v Praze,
- rada odsouhlasila, že vzhledem k dosavadním dobrým zkušenostem s firmou Shocart bude spolupráce pokračovat i nadále jako prioritní
- rada schválila účast asociace na Dni regionů pořádaném agenturou MADI a na HW v Praze
listopad 1999
rada projednala
- přípravu členského fóra,
- přípravu oslav 5 let asociace,
- doporučila jednat s ČCCR ohledně TIC,
- schválila návrh Zásad přijímání nových členů a doporučila předložit členskému fóru,
- rada znovu projednala obsah připravované metodické příručky a doporučila projednání jejich jednotlivých částí v tematických diskusních blocích na členském fóru v Ústí nad Labem
Další aktivity:
- účast na jednání městského zastupitelstva ve Špindlerově Mlýně - snaha zastupitelstva zrušit TIC ve Špindlerově Mlýně, které je členem naší asociace,
- účast na jednání TIC Euroregionu Nisa,
- velmi výrazná pomoc Internetového centra v Pardubicích (Luděk Šorm) při zakládání TIC (i když zatím nejsou členy asociace),
- zavedení internetových stránek asociace,
- - vydávání Zpravodaje asociace,
- odborný článek (bezplatná prezentace na osmi stranách ve Všudybylu),
- výrazná pomoc Turistického informačního a mapového centra jižních Čech a Šumavy (p. Goetz) při prosazování bezplatné prezentace asociace a jejich TIC v mapách a autoatlasech,
- jednání s ČCCR (výsledkem je slib označení našich TIC v celkovém seznamu ČCCR na Internetu)
Zatím se nepodařilo splnit úkoly:
- vytvoření metodické příručky a její vydání ve Zpravodaji,
- dořešení certifikace v rámci České republiky (společně s ČCCR),
- vázne komunikace s AICES (slovenská asociace turistických informačních center)

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 15.01.2000
Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm