[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Společný zájem spojuje

Východní Čechy -sdružení měst a obcí regionu pro podporu cestovního ruchu vzniklo v roce 1997 jako zájmové sdružení právnických osob.
Účelem založení bylo zajištění efektivní spolupráce měst a obcí, které mají společný zájem na rozvoji cestovního ruchu a turistiky v regionu. Podstatné je, že činnost sdružení neomezuje členská města a obce v jejich dalších aktivitách v oblasti cestovního ruchu.
Majetek sdružení je tvořen vklady členských obcí ve výši jedné koruny na trvale bydlícího občana ročně. Dalšími zdroji příjmů jsou granty, účelová pomoc nadací a jiných subjektů, sdružené finanční prostředky pro řešení konkrétních záměrů, případně výnosy z vlastních činností. Všechny tyto prostředky mohou být využity jen k realizaci předmětu činnosti a účelu, pro který sdružení vzniklo.
Stálý sekretariát a administrativní servis vykonává pro sdružení na základě mandátní smlouvy Východočeská centrála cestovního ruchu, která působí v informačním centru v Pardubicích.
Činnost sdružení se zaměřuje především na propagaci oblasti. Jsou vydávány společné materiály s logem sdružení a informacemi o jednotlivých městech a obcích, vycházejí různé články v tisku, sdružení se prezentuje v síti Internet na adrese www.vychodni.cechy.cz.
Nechybí ani společná účast na výstavách a veletrzích, účast na diskusních fórech o vymezení marketingových turistických regionů, využívání možností grantů a různých programů.
Členství ve sdružení je otevřeno pro všechna města i obce turistického regionu Východní Čechy

Kontakt na sekretariát sdružení:

Luděk Šorm, ředitel
V Perníkové chaloupce 38
533 52 Ráby u Pardubic
Česko (CZ)
tel: (+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134 - ředitel
fax: (+420) 466 612 474

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 15.10.1999
Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm